SİTE HARİTASI | İLETİŞİM | KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
TIBBİ BİRİMLER

Tüm diagnostik radyolojik işlemlerin yapıldığı Tıbbi Görüntüleme Merkezi, yüksek teknoloji ürünü radyolojik cihazlarla donanılmıştır.

Merkez, teknik donanımı, uzman ve deneyimli sağlık ekibi ile doktorların teşhis ve tedavi amaçlı tüm taleplerini karşılayabilecek olanaklara sahiptir.

Merkezde Yapılan İncelemeler
• Direkt Radyoloji
• Kemik Dansitometri
• Kontrastlı Radyoloji
• C Kollu Floroskopi (Ameliyathane Röntgen Görüntüleme Sistemi)
• Mobil X-Ray
• Mamografi
• Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrasonografi
• Multislice Spiral Bilgisayarlı Tomografi
• Manyetik Rezonans Görüntüleme

Teşhis ve tedavi sürecinde tüm hastalar bir doktor gözetimindedir. Merkezde görevli herkes hastaların işlemler sırasında rahat etmesini sağlama konusunda maksimum özeni gösterir.

Radyoloji Ünitesi, alanında en gelişmiş sistem olarak bilinen ve kısaca PACS olarak adlandırılan (Picture Archiving and Communication System) görüntü arşivleme ve iletişim sistemi ile hizmet verir. Sistem, MR, MR anjiyografi, BT, mamografi, veya dijital röntgen görüntlerine ve raporlara dünyanın her yerinden online erişim olanağı sunar.

Tanısal görüntüleme görüntüleri çekimden saniyeler sonra görülebilir. Çekimlere yıllar sonra bile internet üzerinden ulaşılabilir.

7/24 hasta ve doktorlara hizmet veren ünitede, raporlar en hızlı şekilde hazırlanır, tanı süreci tamamlanıp, tedavinin başlaması sağlanır.

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MR)

Manyetik Rezonans Görüntüleme tekniği özel mıknatıs ve radyo dalgalarının kullanıldığı sistemden oluşur. X ışını kullanılmadığı için tamamen zararsızdır. Özellikle beyin, omurga, eklem, yumuşak dokular ve kemik iliği incelemesinde Bilgisayarlı Tomografiden çok üstündür. Hasta pozisyonu değişmeden istenilen planda görüntüler elde edilebilir. Her geçen gün teknolojik gelişmelerle birlikte MRa yeni donanımlar eklenmektedir. Diffüzyon sekansı beyinde inmenin erken teşhisinde, spektroskopi ise özellikle çocukluk çağında görülen bazı beyin hastalıkların ayırımında çığır açmıştır.

Merkezimizde yukarıda bahsedilen özelliklere ve daha fazlasına sahip 1,5 Tesla MR Cihazı; beyin, spinal, boyun, omuz, toraks, abdomen, tüm ekstremite ve eklem hastalıklarının tanısında kullanılır. Ayrıca noninvaziv anjiografi de yapılabilir. Beyin damarları görüntülenmesinde ilaç kullanmaya gerek yoktur.

ULTRASONOGRAFİ (US) VE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Yapılan İncelemeler:
• Karın, Pelvik, Böbrek, Tiroid, Toraks, Meme, Kalça, Göz ve Kranial Ultrasonografi
• Transrektal US
• Transvajinal US
• Ultrason Eşliğinde İnce İğne Aspirasyonu ve Biyopsiler
• Sıvı Aspirasyonları
• Kateter Drenaj İşlemleri
• Renkli Doppler Ultrason (Vasküler yapılar ve kan akımının ayrıntılı değerlendirilmesinde kullanılır)
• Üst ve Alt Ekstremite Arteriyel
• Venöz Sistem Renkli Doppler Ultrasonografi
• Portal Ven Doppler
• Karotis ve Vertebral Arter Doppler
• Orbital ve Skrotal Doppler
• Jinekolojik ve Obstetrik Doppler
• Renal Arter Doppler
• Greft Değerlendirmesi

Bütün incelemeler, konusunda deneyimli doktorlar tarafından yapılır. Randevu ve tetkik sürecinde hastalarımızın rahat ve huzurlu hissetmesi önemlidir.

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Spiral Tomografi, bedenin herhangi bir bölümünün ayrıntılı kesitsel görüntüsünü oluşturarak yumuşak doku hastalıklarından kırıklara kadar birçok hastalığın tanısında kullanılır.

Merkezimizde kullanılan Multi - Slice CT Imaging System (16 Kanallı) Tomografi Cihazı;
• Saniyede 360 derece tarama yapabilir,
• 0,75 saniyede görüntü alır,
• İstenilen vücut bölgesinin tamamını 30 saniyede görüntüler,

DİREKT RADYOLOJİK İNCELEMELER

Tıbbi Görüntüleme Merkezinde tüm direkt radyolojik incelemeler, uzman radyologların denetiminde, radyoteknoloji ön lisans eğitimine sahip deneyimli radyoteknologlar tarafından yapılır.

Acil tıbbi durumlarda inceleme sonuçları hızla raporlanır ya da klinisyen hekim derhal bilgilendirilir. Rutin incelemelerin tümü uzman radyologlar tarafından raporlanır.

MAMOGRAFİ

Mamografi, meme kanserinin ve diğer iyi huylu meme hastalıklarının tanısında, X-ışınları kullanılarak gerçekleştirilen özel bir incelemedir. Mamografi biriminde, asemptomatik ve semptomatik meme hastalıklarının tanısal amaçlı incelemeleri yapılır.

E-RANDEVU BAŞVURU FORMU

Online Randevu başvurusu yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Üye olmak için tıklayınız.

Üye iseniz giriş yapınız.

  Yeni Üyelik | Şifremi Unuttum
©2018 TÜM HAKLARI SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI’NA AİTTİR. | WEBMAIL
Son güncelleme tarihi: 18.03.2018 Web sitesi editörüne ulaşın.