SİTE HARİTASI | İLETİŞİM | KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
HASTANE REHBERİ
Hasta Hakları Yönetmeliği
 
ONLINE HİZMETLER

Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkes;

1. Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma,

2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma,

3. Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenme,

4. Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma,

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme,

6. Bilgi İsteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak isteme,

7. Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini alma,

8. Rıza ve İzin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma,

9. Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetme ve durdurulmasını isteme,

10. Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma,

11. Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirme,

12. Saygınlık görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti alma,

13. Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma,

14. Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme,

15. Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme,

16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanma,

17. Sürekli hizmet: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanma HAKKINA SAHİPTİR!

 
  Yeni Üyelik | Şifremi Unuttum
©2018 TÜM HAKLARI SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI’NA AİTTİR. | WEBMAIL
Son güncelleme tarihi: 18.03.2018 Web sitesi editörüne ulaşın.